Niezwykłe pluszowe ZOO i s-ka. Świetna zabawa i nauka!

Regulamin

I. Informacje o sklepie

 1. Strona sklepu www.KaRoKa.pl, jest własnością Katarzyny Roth-Kłudki, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą KAROKA Katarzyna Roth-Kłudka. Firma, zwana w dalszej części regulaminu Sklepem, wpisana jest do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki pod numerem 9487, z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Piaszczystej 6, oraz jest zarejestrowanym płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 952-107-70-85, regon 015651496. e-mail: karoka@karoka.pl, tel. do sklepu - w sprawach zamówień: 723-143-153, w dni robocze w godz. 9-17.
  Zgłoszenie zbioru danych do GIODO uzyskało poświadczony identyfikator: 18003/2013.
  Nr konta: PKO BP 73 1020 1055 0000 9102 0199 9325


II
. Oferta sklepu

 1. Oferta prezentowana na stronie sklepu nie jest ofertą handlową w rozumieniu KC i stanowi zaproszenie do składania ofert kupna.
 2. Zawarcie umowy następuje w momencie  przyjęcia oferty Klienta przez Sklep, czyli wtedy gdy Klient otrzyma od obsługi Sklepu potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji (status zamówienia: przyjęte do realizacji, drugie - już nieautomatyczne potwierdzenie).
 3. Prezentowane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, a informacje o ich wysokości podawane są przed zawarciem umowy sprzedaży oraz widoczne są na stronie głównej sklepu.
 4. Do każdego zamówienia dołączamy specyfikację sprzedaży – dowód zakupu/paragon, lub – na wyraźne życzenie Klienta – fakturę VAT.


III.
Zamówienia

 1. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków i kosztów dostawy. Dla chętnych Sklep oferuje założenie konta Klienta, skutkującego uzyskaniem statusu Stałego Klienta i związanych z tym przywilejów.
 2. Zamówień w Sklepie mogą dokonywać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby poniżej 18 lat, a które ukończyły lat 13 mogą dokonywać zakupów tylko za wiedzą i zgodą rodziców.
 3. Ceny uwidocznione w dniu składania zamówienia są wiążące dla Sklepu i Klienta. Jeśli Klient kupuje większą ilość danego asortymentu i może przysługiwać mu z tego tytułu ewentualna zniżka (informacje mogą być w opisach produktów), która może nie być naliczana automatycznie, to o końcowej kwocie do zapłaty - tej niższej niż pierwotna - Klient zostanie powiadomiony w mailu potwierdzającym zamówienie (tym drugim, nieautomatycznym – ze statusem zamówienia: przyjęte do realizacji).
 4. Okresowe oferty promocyjne nie dotyczą zamówień już złożonych i będących w trakcie realizacji w momencie wejścia kolejnej oferty (prawo nie działa wstecz).
 5. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową - detaliczną i hurtową na terenie Polski. Większość towarów sprowadzamy na konkretne zamówienia, mając dostęp do pełnej oferty prezentowanych producentów, stąd zwykle dłuższy czas oczekiwania, pokazany w opisie produktu. Sklep nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej w siedzibie firmy.
 6. Ilość produktów oferowanych w ramach Sklepu jest zmienna i podlega okresowej aktualizacji. Firma KaRoKa zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, czasu trwania promocji lub zmiany asortymentu bez podania przyczyny. Powyższe nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 7. Klient może dokonać zamówienia na wszystkie produkty przedstawione w ofercie, a Sklep dostarczy je w czasie nie dłuższym niż 30 dni. Termin realizacji podawany jest każdorazowo w potwierdzeniu zamówienia i bywa różny dla różnych produktów.   W przypadku wyczerpania jakiegoś asortymentu lub braku możliwości sprowadzenia produktów od dystrybutorów, pracownik Sklepu będzie kontaktował się z Klientem w celu ustalenia satysfakcjonującego Klienta rozwiązania (wymiana na inny produkt/wzór lub rezygnacja).
 8. Przez realizację zamówienia należy rozumieć przekazanie zakupionego towaru podmiotowi odpowiedzialnemu za dostarczenie towaru do Klienta, zgodnie z wyborem Klienta w formularzu zamówienia. O wysłaniu zamówienia Klient zostanie poinformowany osobnym mailem (status zamówienia: zamówione towary wysłane).
 9. Sklep może kontaktować się z Klientem celem potwierdzenia zamówienia, danych adresowych czy ustaleń wynikających z treści zawartych w komentarzu do zamówienia.
 10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych danych teleadresowych. Koszty związane z wysyłką na niepoprawny adres, jak i ponowną wysyłką na adres poprawny ponosi Klient.
 11. Do momentu otrzymania ze Sklepu informacji, że towary zostały wysłane, Klient może anulować zamówienie poprzez wysłanie e-maila z podaniem numeru zamówienia.
 12. W przypadku opóźnień w otrzymaniu przesyłki (> 3-5 dni roboczych, w zależności od rodzaju firmy dostawczej) Sklep prosi Klienta o powiadomienie o tym fakcie, wraz z podaniem numeru zamówienia i danych Klienta, celem sprawdzenia i wyjaśnienia zaistniałego opóźnienia.


IV. Płatności

 1. Decyzję o rodzaju dostawy i sposobie płatności podejmuje Klient podczas wypełniania formularza zamówienia. Sklep oferuje opcje płatności przelewem lub za pobraniem, a dostawy realizuje Poczta Polska (tylko przesyłki rejestrowane i ubezpieczone, tzw. biznesowe), firma kurierska UPS lub DHL oraz paczkomaty InPost (tylko przy wyborze płatności przelewem).
 2. Płatność za pobraniem oznacza zapłatę za zamówienie w chwili doręczenia przesyłki – listonoszowi lub kurierowi.
 3. Płatność przelewem oznacza przedpłatę na konto Sklepu. Klient wybiera rodzaj przelewu:
  a) zwykły przelew bankowy i wpłata zgodnie z danymi  podanymi w potwierdzeniu zamówienia. Tytułem przelewu prosimy o podanie numeru zamówienia i nazwiska zamawiającego.
  b) przelew on-line za pośrednictwem serwisu Przelewy24 lub PayPal (także płatności kartami płatniczymi), zgodnie z instrukcjami na stronie serwisu.
 4. Ze względu na specyfikę towarów, których większość jest sprowadzana na konkretne zamówienia, Sklep praktykuje informowanie Klienta o możliwości zapłaty od razu po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia (status: przyjęte do realizacji) lub w momencie zmiany statusu zamówienia na "oczekiwanie na płatność". Zwykle jest to kilka dni przed podanym wcześniej terminem realizacji.
 5. Brak wpłaty lub kontaktu z Klientem w ciągu 10 dni od otrzymania statusu zamówienia: „oczekiwanie na płatność” jest równoznaczne z rezygnacją Klienta i oznacza anulowaniem zamówienia.


V. Koszty wysyłki

1. Na koszt wysyłki składają się zarówno koszty dostawy, ponoszone przez firmy je realizujące, jak i koszty użytego opakowania i czynności pakowania.

Ceny wysyłki - wg rodzaju płatności i sposobu dostawy: 
przelewem, ORLEN paczka: 12 zł,
przelewem, wysyłka do paczkomatów: 14
,
przelewem, wysyłka pocztą  - przesyłka biznesowa: 14 zł, lub 12 zł - odbiór w punkcie,
przelewem, wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS: 18 zł,
za pobraniem: w paczkomatach - 22 zł, poczta/kurier: 24 zł,  lub 10 zł / 12 zł / 6 zł, gdy wartość zamówienia > 250 zł.
Wysyłka gratis / 0 zł przy wartości zamówienia powyżej 250 zł i płatności przelewem.

2. W przypadku zamówień składających się z produktów o różnym czasie realizacji, wysyłka odbywa się po skompletowaniu całości zamówienia. Jeśli czas dostawy części produktów, z przyczyn niezależnych od Sklepu, wydłuża się poza podany w potwierdzeniu zamówienia czas realizacji, a jest to niekorzystne dla Klienta, Sklep w porozumieniu z Klientem wysyła dostępną część zamówienia (Klient uiszcza opłatę tylko za towar otrzymany + koszty wysyłki). Kolejna wysyłka brakujących produktów jest na koszt Sklepu, a Klient proszony jest o dopłacenie przelewem na konto Sklepu tylko równowartości ceny brakującego towaru.


VI. Odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia umowy na odległość.

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie do 30 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez
Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

1a. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: KAROKA Katarzyna Roth-Kłudka, ul. Piaszczysta 6, 05-825 Grodzisk Maz., e-mail: karoka@karoka.pl, tel. 723 143 153 ,
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia
(na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

2. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (DOCPDF), jednak nie jest to
obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne
jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.karoka.pl.
Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
2a. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 
3a. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od
Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie
później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o
wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
3b. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym
przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
3c. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do
czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.

4. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: KAROKA Katarzyna Roth-Kłudka, ul. Piaszczysta 6, 05-825 Grodzisk Maz., niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany,
jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 15 PLN.
4a. Produkt odsyłany powinien być starannie zapakowany, uniemożliwiając ewentualne zniszczenie w drodze do Sklepu. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.


VII. Gwarancja jakości i  reklamacje

 1. Specyfika towarów, oferowanych przez sklep KaRoKa, jakim są m.in. ręcznie barwione koszulki The Mountain, powoduje, że odcień tła/kolory mogą nieznacznie odbiegać od zdjęć zamieszczonych w katalogach, ale wzór zawsze będzie zgodny z zamówieniem.
 2. Wszystkie produkty prezentowane na stronie sklepu objęte są gwarancją producenta.
 3. W przypadku wykrycia uszkodzenia towaru należy odesłać produkt na adres sklepu.
 4. O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania przesyłki reklamacyjnej.
 5. Po uznanej reklamacji i po ustaleniach z Klientem – wartość towaru reklamowanego może być zwrócona na wskazane konto w ciągu 7 dni lub Sklep wysyła ponownie, na swój koszt, towar bez wad.


VIII.
Uszkodzenia i braki w transporcie, opóźnienia

 1. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki Klient jest proszony o zgłoszenie tego przypadku do Sklepu, a Sklep dołoży wszelkich starań celem wyjaśnienia sytuacji i jej naprawienia.
 2. W przypadku zaginięcia przesyłki – po otrzymaniu takiego zgłoszenia od Klienta – Sklep składa reklamacje u przewoźnika i kontaktuje się z Klientem w sprawie ponownej realizacji zamówienia (z uwzględnieniem stanów magazynowych i możliwości sprowadzenia towaru). Klient – gdyby jednak zaginiona przesyłka została dostarczona – jest zobowiązany do odmowy jej odbioru lub w przypadku odebrania – Sklep zorganizuje jej odbiór na własny koszt.
 3. W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna Klient powinien niezwłocznie zgłosić taki fakt do Sklepu (tel. 723-143-153 w dni robocze w godz. 9-17 lub mailem: karoka@karoka.pl).


IX.
Wymiana zamówienia

 1. Klient ma prawo do wymiany towaru na inny (inny wzór, rozmiar czy całkiem rodzaj towaru), według tych samych zasad, które obowiązują przy odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.  W ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki można zgłosić chęć wymiany do sklepu, a następnie odesłać na swój koszt produkt. Do odsyłanego towaru należy dołączyć wypełnione oświadczenie z numerem zamówienia, danymi Klienta i informacją na jaki towar ma być wymiana. Wymieniany produkt nie może być uszkodzony. Za ponowną wysyłkę wymienianego towaru płaci Klient, według stawek podanych w punkcie dotyczącym kosztów wysyłki, zgodnie z wyborem sposobu dostawy.
 2. Wymiana towaru zakupionego w cenie promocyjnej na inny, nieobjęty promocją lub wymagający sprowadzenia z zagranicy, jest również możliwa, ale wymaga dopłaty do regularnej ceny produktu (lub ceny z rabatem Klienta, jeśli takowy  Klient posiada) + koszty ponownej wysyłki.
 3. Pieniądze za zwrócony produkt Klient może pozostawić w koncie stałego klienta, na poczet przyszłych zakupów lub otrzyma je przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego, w ciągu 14 dni od odstąpienia. Koszty odesłania produktu nie podlegają zwrotowi.

X. Rozstrzyganie sporów ODR

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.    Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr


XI. Ochrona danych osobowych

 1. Informacje dotyczące sposobu ochrony danych osobowych znajdują się w stosowanej przez Sklep  POLITYCE PRYWATNOŚCI.  Wszelkie uwagi i pytania dotyczące pracy Sklepu w zakresie realizacji zamówień prosimy kierować na adres: karoka@karoka.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego w zakładce kontakt. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 2 z 2000 r.).
 2. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych do realizacji zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych firmy KaRoKa. Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.


XII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady funkcjonowania Sklepu KaRoKa. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią i jest każdorazowo związany jego postanowieniami z chwilą dokonywania zamówienia.
 2. Sklep dołoży wszelkich starań, aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i na korzyść Klienta.
 3. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, sytuacje sporne będą rozpatrywane na drodze sądowej zgodnie z przepisami K.P.C.
 4. Zdjęcia, opisy produktów i informacje o produktach zawarte na stronie sklepu stanowią własność firmy KaRoKa i nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób przez inne osoby lub firmy bez zgody właściciela Sklepu.
 5. Regulamin w obecnej postaci obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku i dotyczy wszystkich zamówień przyjętych do realizacji od tej daty. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie "Regulamin" sklepu internetowego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl